Login

L'Escola

L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL A BATXILLERAT

orientacio

Actualment l’orientació professional s’ha convertit en un objectiu fonamental de qualsevol sistema educatiu. Ha perdut el caràcter subsidiari i de suport per aquells alumnes que abandonen l’escolaritat, per a ser incorporada plenament en el projecte curricular del centre. Les reformes universitàries, els canvis constants en els estudis superiors, la creació de noves titulacions i el ventall d’opcions i possibilitats que presenta el món laboral, fa del tot imprescindible dedicar-li una especial atenció.

 

L’Escola Andorrana de batxillerat, disposa d’un programa d’orientació professional que té com a finalitat ajudar els alumnes a prendre una decisió madura i coherent, al voltant del seu futur acadèmic i professional.


El nombre d’accions i d’activitats que despleguem és molt ampli i pretén donar a conèixer totes les possibilitats acadèmiques que els nois i noies tenen una vegada finalitzat el batxillerat (xerrades, visites a universitats, visites a fires i salons, dossiers informatius, entrevistes individuals...), alhora que els acompanyem en el difícil procés de presa de decisió.

 


 

Objectius que persegueix l’orientació professional

 

1.– Afavorir l’autoconeixement de l’alumne, provocant situacions en les que hagi de reflexionar al voltant de quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves aptituds, les seves motivacions, el seu context personal...


orientacio2

2.– Oferir espais amb material de consulta i suports suficients perquè els alumnes puguin buscar la informació que  necessiten i puguin realitzar, així, un procés d’autoorientació.

orientacio3

 

3.– Donar informació sobre les experiències reals, sobre el dia a dia de les diferents professions que ells mateixos han escollit, a través de xerrades de professionals, que actualment estan en actiu.

orientacio4

4.– Conèixer la situació laboral al país, així com el funcionament de diverses empreses, a través de visites a diferents sectors professionals.

orientacio5a

5.– Conèixer la realitat universitària i d’estudis superiors tant a Espanya, com a França, com a Andorra, a través de visites a diferents universitats del país i dels països veïns, i de visites a fires i salons d’ensenyament.

 

6.- Descobrir i donar informació de la Formació Professional a Andorra, a França i a Espanya.

 

 

7.– Compartir amb els exalumnes de l’escola, la seva experiència una vegada finalitzat el batxillerat.

orientacio6

8.– Ajudar en el procés de reorientació d’aquells alumnes que, per diferents motius, no finalitzen el batxillerat.

orientacio7

9.- Acompanyar en el procés de presa de decisió, a través d’entrevistes individuals, que permeten clarificar dubtes i/o facilitar informacions, així com verificar la coherència de la decisió final.

 

 

 


 

 

 

 

 

Filtra per títol     Mostra'n 
# Títol de l'article
 
Esteu a: INICI Orientació Professional L'orientació professional a Batxillerat